Piano Đệm Hát| Bài Thánh Ca Buồn

Current Status
Not Enrolled
Price
6.99
Get Started

Học piano đệm hát tác phẩm "Bài Thánh Ca Buồn". Học chơi các hợp âm, âm hình đệm, tạo câu dạo đầu, dạo giữa hay kết...Dễ hiểu, không kinh nghiệm đọc nốt, và lý thuyết.

This is an excerpt. You do not have sufficient rights to view the full content.