Học Piano Solo | Tác Phẩm "Lòng Mẹ"

Current Status
Not Enrolled
Price
27
Get Started

Trong khoá học này, bạn sẽ được hướng dẫn từng bước từ lý thuyết tới thực hành. Các bài tập chơi hai tay, tập câu chạy, chơi các hợp âm hay câu solo dạo...

This is an excerpt. You do not have sufficient rights to view the full content.